strona główna

strona główna
aktualnosci
o firmie
włókniny, wkłady kołdrowe i włókna
poduszki i kołdry
dotacje
kontaktI. Informacje ogólne
 1. Administratorem danych jest firma P.P.H.U. LIS ul. Długa 53, 95-073 Jedlicze A wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 726-112-38-40
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolne wprowadzanie przez użytkowników informacji w formularzach.
  • Poprzez zapisywanie technicznych logów na serwerze www, obsługiwanym przez operatora hostingu.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
II. Informacje o formularzach
 1. Zbieramy wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Nasz serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. Znajduje to zastosowanie do wszystkich formularzy, które znajdują w serwisie.
 6. Twoje dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularzy są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania przez nas informacji handlowych, informacji o zamówieniach i nowościach w serwisie. Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi w tym zakresie współpracujemy.
III. Logi serwera.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
IV. Udostępnienie danych.
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, dodatkowo jeśli przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Jako administrator danych możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Dane przekazywane przez użytkowników Operator ma prawo ponadto przekazywać tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia w związku ze świadczeniem na rzecz Operatora usług niezbędnych do utrzymywania strony internetowej oraz świadczenia oferowanych na niej usług.
 4. Jako administrator wymagamy od Ciebie danych aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Tobą umowę, szczególnie tych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 5. Operator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
V. Przechowywanie Twoich danych osobowych.
 1. Administrator przechowuje Twoje dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3 lat od dnia dokonania transakcji. Podstawę przetwarzania danych stanowi ART. 6. Pkt 1 LIT. B ) I C. ) RODO.
VI. Twoje Prawa.
 1. Gwarantujemy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pamiętaj, że masz prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. W razie potrzeby możesz kontaktować się z nami pod adresem biuro@firmalis.pl.


| strona główna | aktualności |o firmie | włókniny, wkłady kołdrowe i włókna | poduszki i kołdry | dotacje | kontakt | polityka prywatności |